Välkommen!

STK Halmstads Industriteknik AB grundades 1982 och bistår organisationer och företag med konsultationer inom ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi utför även haveriutredningar då främst stålkonstruktioner.

STK Halmstads Industriteknik