STK Halmstads Industriteknik

Lär känna oss

Aron Chibba

VD

Har en Tekn. Dr. i Quality Technology and Management, en Master i TQM vid Sheffield Hallam University och en BSc. Mech. Eng. och samt är utbildad Svetsingenjör (IWE) och innehar Oförstörande Provning (MT, PT, RT, UT, VT) nivå 3. Han är även underleverantör till BSI, Brittish Standard Institute och RISE där han utför Certifieringsrevisioner inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö samt ledningssystem för svetsning. Medlemskap i Svenska Förbundet för Kvalitet, Miljö Forum Halland, Föreningen för Oförstörande provning och Sveriges Svetstekniska förening.

Pär-Johan Lööf

Maskiningenjör

Pär Johan Lööf arbetar för STK Halmstads Industriteknik AB. Han är utbildad Maskiningenjör från Högskolan i Halmstad där han under många år undervisat i kvalitetsledning och produktionsteknik. Han bistår med expertis inom maskinteknik och haveriutredningar.

Ramesh Chibba

Senior konsult

Vår käre medarbetare har gått bort. Han grundade STK HI AB 1982 och har sedan 1985 arbetat med konsult- och utbildningsuppdrag inom både industriföretag och tjänsteföretag. Han var utbildad vid Kistinstitutet, Calcutta University och Chalmers. Han har sedan mitten på 70-talet arbetat med kvalitetssäkring bl a vid Ringhals kärnkraftverk. Innehar kunskap om oförstörande Provning (MT, PT, RT och UT). 


Paula Chibba

Administrativ kontorschef

Paula är administrativ kontorschef på STK Halmstad Industriteknik.